Zirai ilaçların zararları…

Zirai ilaçlama

Çiftçilerimiz, her geçen gün tarım arazilerinde verimi arttırmak ve daha kaliteli ürünler elde etmek için yeni girişimlerde bulunuyor. Verimi düşen topraklara gübre takviyesi, çiçek zamanında meyvenin daha fazla tutması için besleyici besinler veriyor. Ağaçların verimini azalttığı için asalak otlardan kurtulmanın yollarını arıyor, ot ilaçları veriyor. Bit ve sinek tarzı asalakların ağaçlara ve meyveye zarar vermesini önlemek açısından tanker tanker zirai ilaç veriliyor. Peki hiç düşündünüz mü? Zirai ilaçların, bitkilere zarar veren asalaklar kadar, bitkiler için faydalı olan canlılara da zarar verdiğini.

 

Çiçeklerde dolaşan arı

Çiçeklerde bulunan polenler, tohumlu bitkilerin üremesi için gerekli olan erkeksi hücredir. Erkek bitkilerin gametlerini (Eşey hücreleri) dişi bitkilere taşıyarak döllenmesini ve yeni bitki oluşmasını sağlar. Bir bitkiden salınarak diğer bitkiye ulaşması, insan eliyle, rüzgar yoluyla ya da uçan böcekler aracılığıyla sağlanır. Rüzgarın etkisi pek görülmediği, insan eliyle yapılması da hastalıklara sebebiyet verdiği için iş yoğunluğu uçan böceklere kalmaktadır. Arılar, uçan böceklerden hem zararsız hem de en çok taşıma yapan böcek türüdür.

Arılar; sadece bir çay kaşığı bal elde etmek için, ortalama 60 bin çiçek gezerler. Bu gezintinin; dişi ve erkek çiçekler arasında ne kadar önemli olduğunu, bu gezinti sırasında ne kadar sağlıklı polen taşıması yapıldığını tahmin edebiliyor olmamız gerekiyor.

Einstein ve Arı

Ünlü fizikçi ve bilim insanı olan Albert Einstein’in arılar hakkında şöyle konuştuğu bilinmektedir;
“Eğer arılar yeryüzünden kaybolursa, insanın sadece 4 yıl ömrü kalır. Arı olmazsa, döllenme, bitki, hayvan ve insan olmaz” demiştir.
Einstein’in bu sözünden de anlaşılacağı gibi arıların insan hayatı için çok önemli bir etken olduğu çıkarımını yapabiliriz. Tarım ürünlerinden insanların faydalandığı gibi yabani bitkilerden de hayvanlar etkilenmektedir. Yabani bitkilerin azalmasından dolayı hayvan populasyonu azalacak ve zamanla besin zincirinde kopmalar meydana gelecektir.

 

Ayçiçeği ve Arıcı

Ülkemizin topraklarının verimli olduğu ve tarıma ne kadar elverişli olduğunu bilen, yabancı firmalar ülkemizde tarım arazisi kiralayarak tarımsal çalışmalar yapmakta. Bunlara en güzel örneklerden bir tanesi Konya’da kiralanan arazilerde üretim yapan firmalardır. Ayçiçeği (günebakan) yağlık ya da tohumluk üretim yapan yabancı firmalar; ekim yaptıkları arazilere arı kolonileri getirterek arıcılara her koloni başına belli bir ücret vermekteler. Çiçekler arasındaki döllenmenin en iyi bu şekilde olacağını ve verimin bu şekilde en üst seviyelere çıktığını biliyorlar. Arazilerinin arısız kalma riskini göze almayan firmalar aylar öncesinden arıcılar ile anlaşma yaparak arazilerindeki döllenmeyi garanti altına alıyorlar. Peki Almanya, İsrail, Amerika gibi ülkelerden gelen bu üreticiler zirai ilaçla verimi arttırmayı bilmiyorlar mı acaba? ya da biliyorlar ama tüketimini yapacak insana zararını bildikleri için kullanmıyor olabilirler mi? bunun ayrımını yapmayı da sizlere bırakıyorum.

 

İlaçlamaların ne denli zararlı olduğundan ziyade döllenmenin arılar aracılığı ile daha sağlıklı olduğunu bahsettiğim bu yazıyı yazmamızdaki asıl amaç;

Arıların gün ışımaya başladıktan gün batımına kadar geçen süre içerisinde çalışırlar. Bu süre içerisinde nektar toplamak için binlerce çiçeği gezerler. Bu gezinti sırasında çiçek üreme organlarını diğer çiçeklere taşıyarak çiçeklerin en iyi şekilde döllenmesini sağlarlar. En iyi şekilde döllenen çiçekler verimin ve kalitenin artmasına doğrudan katkı sağlayacaktır.

Zirai ilaçtan etkilenen arı

Gün içinde çiçekten çiçeğe gezen arıların, verilen zirai ilaçlardan etkilenmemesi ya da daha az etkilenmesi için; çiftçilerin biraz fedakarlık yapması gerek. İlaçlama işlemleri yapmadan önce arıcıları uyararak arıcıların tedbir almasını sağlayabilirler ya da ilaçlamaları arıların çalışmadığı saatlere denk getirerek, hem bağ bahçelerindeki verimi arttıracak hem de insan hayatı için önemli olan arıların zehirlenmesini önleyecektir.

 

 

Yorum yapın